FASHION STYLIST

VTM Models 2011Client VTM
Director Glenn Prasetya
Stylist Zinnia Zubaida
Make Up  Philipe Karunia
Hair Do Shabura
Stylist Assistant Arsy Medina