FASHION STYLIST

GULAKU

Foto. Glenn Prasetya
Stylist. Zinnia Zubaida
Producer. Kristell Chenut
Model. Olga Yalanskaya
Make Up. Philipe Karunia
Hair Do. Tedza
Stylist Assistant. Arsy Medina
Foto. Glenn Prasetya
Stylist. Zinnia Zubaida
Producer. Kristell Chenut
Model. Olga Yalansk
Make Up.